Logo Kreatura

Logo zostało stworzone dla powstającego koła młodych architektów Kreatura, którego nazwa wynika ze słów kreatywność i architektura. Znak został zbudowany na zasadzie kontrastu – z jednej strony jego elegancja i dyscyplina charakteryzują ogólnie przyjęte cechy architektury, z drugiej intensywny kolor żółty oraz odbicie przewidują przyszłe kreatywne oblicze grupy.

  • Zamawiający Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
  • Autor Adrian Kasperski

Adrian Kasperski Architekt. Wszelkie prawa zastrzeżone ©