Odbudowa wioski

Nową lokalizację odbudowywanej po zniszczeniu wioski zaproponowano w pobliżu północnej drogi do kaldery. Dla zminimalizowania wpływu drogi na warunki życia mieszkańców zaprojektowano park, do którego przylega główny plac miejscowości. W jego sąsiedztwie zlokalizowano najważniejsze funkcje takie jak szkoła, targ oraz kościół. Domy zostały zaprojektowane jako wkomponowane w stok budynki. Przestrzeń za nimi wykorzystano jako miejsce mogące pełnić funkcję sadów lub warzywnych ogrodów, w oparciu o które mieszkańcy mogliby wytwarzać własne produkty. Całość założenia została uzupełniona siecią alejek oraz kanałów irygacyjnych.

  • Lokalizacja Chã das Caldeiras, Wyspy Zielonego Przylądka
  • Autor Adrian Kasperski
  • Współpraca Bartosz Haduch

Adrian Kasperski Architekt. Wszelkie prawa zastrzeżone ©